The Portofino Apartments Life

View Our Floor Plans

Portofino Apartments I located just five minutes of Georgia State University Clarkston campus. Our beautiful Property is less than five miles away from Stone Mountain Park.

Portofino Apartments I located just five minutes of Georgia State University Clarkston campus. Our beautiful Property is less than five miles away from Stone Mountain Park.

View Our Floor Plans

Portofino Apartments

1250 Brockett Road, Clarkston, Georgia 30021

470-242-8096